ribbon ริบบ้อน ผ้าหมึก ผ้าหมึกพิมพ์สติกเกอร์ Wax Ribbon ริบบ้อนเนื้อแว็กซ์ ขนาด 76mmx91M size ไซส์ 76×91 แบบ Face Out แกน 0.5 นิ้ว แกนคู่

ribbon ริบบ้อน ผ้าหมึก ผ้าหมึกพิมพ์สติกเกอร์ Wax Ribbon ริบบ้อนเนื้อแว็กซ์ ขนาด 76mmx91M size ไซส์ 76×91 แบบ Face Out แกน 0.5 นิ้ว แกนคู่