ribbon ริบบ้อน ผ้าหมึก ผ้าหมึกพิมพ์สติกเกอร์ Wax Ribbon ริบบ้อนเนื้อแว็กซ์ ขนาด 110mmx91M size ไซส์ 110×91 แบบ Face Out แกน 0.5 นิ้ว แกนคู่