ribbon ริบบ้อน ผ้าหมึก ผ้าหมึกพิมพ์สติกเกอร์ Wax Ribbon ริบบ้อนเนื้อแว็กซ์ ขนาด 110mmx300 size ไซส์ 110×300 แบบ Face Out แกน 1 นิ้ว แกนเดี่ยว