ribbon ริบบ้อน ผ้าหมึก ผ้าหมึกพิมพ์สติกเกอร์ Wax Ribbon ริบบ้อนเนื้อแว็กซ์ ขนาด 102mmx250M size ไซส์ 102×250 แบบ Face In แกน 1 นิ้ว แกนเดี่ยว