ribbon ริบบ้อน ผ้าหมึก ผ้าหมึกพิมพ์สติกเกอร์ Resin Ribbon ริบบ้อนเนื้อเรซิ่น ขนาด 55mmx91M size ไซส์ 55×91 แบบ Face Out แกน 0.5 นิ้ว แกนคู่ กันน้ำ Wash Care สำหรับพิมพ์ผ้าริบบิ้น ซักได้ รีดได้

ribbon ริบบ้อน ผ้าหมึก ผ้าหมึกพิมพ์สติกเกอร์ Resin Ribbon ริบบ้อนเนื้อเรซิ่น ขนาด 55mmx91M size ไซส์ 55×91 แบบ Face Out แกน 0.5 นิ้ว แกนคู่ กันน้ำ Wash Care สำหรับพิมพ์ผ้าริบบิ้น ซักได้ รีดได้