จอทัชสกรีน ทัชสกรีน จอสัมผัส จอภาพสัมผัส ทัชสกรีนเพี้ยน ทัชสกรีน คือ จอ pos หน้าจอ pos 15 นิ้ว Datavan A150 Touch Screen Monitor 15 inch capacitive touch PCAP

14,000.00฿ Ex VAT.

จอทัชสกรีน ทัชสกรีน จอสัมผัส จอภาพสัมผัส ทัชสกรีนเพี้ยน ทัชสกรีน คือ จอ pos หน้าจอ pos 15 นิ้ว Datavan A150 Touch Screen Monitor 15 inch capacitive touch PCAP