เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบติดตู้ออส KIOSK ติดตู้เอทีเอ็ม ติดสายพาน เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องอ่าน qr code ตัวสแกนบาร์โค้ด ที่สแกนบาร์โค้ด สแกนบาร์โค้ดสินค้า Fixed 2D Barcode Scanner Unitech MS588 USB

฿9,900.00

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบติดตู้ออส KIOSK ติดตู้เอทีเอ็ม ติดสายพาน เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องอ่าน qr code ตัวสแกนบาร์โค้ด ที่สแกนบาร์โค้ด สแกนบาร์โค้ดสินค้า Fixed 2D Barcode Scanner Unitech MS588 USB

คำอธิบาย

Download