เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย หัวอ่าน 1 มิติ NITA C5831D Barcode Scanner