กระดาษสติกเกอร์ สติกเกอร์บาร์โค้ด ขนาด 3.2 x 2.5 ซม. กึ่งมันกึ่งด้าน สีขาว 2500 ดวงต่อม้วน แบบ 3 ดวงห่างต่อแถว แพ็ค 10 ม้วน

1,100.00฿ ยังไม่รวมภาษี 7%

กระดาษสติกเกอร์ สติกเกอร์บาร์โค้ด ขนาด 3.2 x 2.5 ซม. กึ่งมันกึ่งด้าน สีขาว 2500 ดวงต่อม้วน แบบ 3 ดวงห่างต่อแถว แพ็ค 10 ม้วน

คำอธิบาย

กระดาษสติกเกอร์ สติกเกอร์บาร์โค้ด ขนาด 3.2 x 2.5 ซม.
กระดาษกึ่งมันกึ่งด้าน สีขาว
จำนวน 2500 ดวงต่อม้วน
แบบ 3 ดวงห่างต่อแถว

แพ็ค 10 ม้วน