กระดาษสติกเกอร์แบบความร้อน ขนาด 10 x 15 ซม. ไม่ต้องใช้หมึก 250 ดวงต่อม้วน สำหรับพิมพ์ใบปะหน้า Lazada Shopee ขนส่งต่างๆ

1,300.00฿ Ex VAT.

กระดาษสติกเกอร์แบบความร้อน ขนาด 10 x 15 ซม. ไม่ต้องใช้หมึก 250 ดวงต่อม้วน สำหรับพิมพ์ใบปะหน้า Lazada Shopee ขนส่งต่างๆ

ลดราคา!

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระดาษสติกเกอร์แบบความร้อน ขนาด 10 x 15 ซม.
สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบ Direct Thermal ไม่ต้องใช้หมึก
จำนวน 250 ดวงต่อม้วน
สำหรับพิมพ์ใบปะหน้า Lazada Shopee ขนส่งต่างๆ

แพ็ค 10 ม้วน