ถาดใส่เงิน สำหรับลินชักเก็บเงิน Maken MK420 มีฝาเหล็กปิด มีกุญแจล็อคแยก มีหูหิ้ว Cash Tray สำหรับโต๊ะมีลิ้นชัก

รีวิว Cash Tray ถาดใส่เงินสำหรับ ลินชักเก็บเงิน Maken MK420 มีฝาเหล็กปิด