สินค้าที่มีป้ายกำกับ “เครื่องอ่านบาร์โค้ด symbol ไร้สาย”