สินค้าที่มีป้ายกำกับ “ลิ้นชักเก็บเงิน 3 ช่องแบงค์ 4 ช่องเหรียญ”