เครื่องอ่านบัตรประชาชน

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องเสียบบัตรประชาชน มีทั้งแบบใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ และแบบอ่านบัตรประชนชนเข้ามือถือ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลทุกอย่าง จากบัตรประชาชนออกมาใช้งาน

โดยข้อมูลที่จะได้ออกมาจากการใช้เครื่องเสียบบัตรประชนชน พร้อมโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน Siam ID จะประกอบไปด้วย
1. เลขประจำตัวประชาชน
2. ชื่อและนามสกุล
3. วันเกิด
4. เพศ
5. ศาสนา
6. อายุปัจจุบัน
7. อายุขณะทำบัตร
8. สถานที่ออกบัตร
9. เลขหมายคำขอ
10 สถานะบัตรประชาชน
11. วันที่ทำรายการ
12. เวลาที่ทำรายการ
13. ที่อยู่ขณะขอมีบัตร
14. วันออกบัตร
15. วันบัตรหมดอายุ
16. รูปภาพ (มีไฟล์ .jpg รูปภาพเก็บแยกไว้ให้)

เครื่องอ่านบัตรประชาชน มีกี่แบบ

อ่านบัตรประชาชน ด้วย เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ที่เป็นที่นิยมจะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ

1. แบบเสียบ USB เข้าคอมพิวเตอร์ เครื่องลักษณะนี้จะเป็นที่นิยมที่สุด เพราะใช้งานง่าย ใช้โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ที่แถมไปได้เลย ตัวอย่างรุ่น Zoweetek ZW-12026-2

2. แบบเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือ แบบนี้ยากหน่อย คนจะใช้งานรุ่นนี้ต้องมีแอปบนมือถือด้วย และมือถือที่รองรับจะเป็น Android เท่านั้น ตัวอย่างรุ่น Zoweetek ZW-12026-1

ธุรกิจไหน ที่ควรใช้การอ่านบัตรประชาชนบ้าง

– ระบบงานบัตรประชาชน ระบบทะเบียนราษฏร์ของกรมการปกครอง ระบบประกันสุขภาพ (สปสช. NHSO)
– คลินิก โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย
– หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
– สถานีตำรวจ หน่วยงานบริการประชาชน
– ธนาคาร สถาบันการเงิน
– โรงแรม
– บริษัทขนส่ง
– สนามบิน
– หน่วยงานราชการ
– องค์การบริหารส่วนจังหวัด
– ที่ว่าการอำเภอ
– องค์กร ภาครัฐและเอกชนอื่นๆ

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์