ตอนที่ 26. Loyverse POS | วิธีการเช็คข้อมูลการซื้อล่าสุดของลูกค้า เช็คข้อมูลการซื้อครั้งก่อน

ตอนที่ 26. Loyverse POS | วิธีการเช็คข้อมูลการซื้อล่าสุดของลูกค้า เช็คข้อมูลการซื้อครั้งก่อน