ตอนที่ 37. Loyverse POS | วิธีการนำข้อมูลสินค้าเดิม จากร้านเก่า มาใช้ในร้านใหม่