ตอนที่ 46. Loyverse POS | วิธีการลบ Account ในกรณีต้องการลบการทดลองใช้งานแต่สามารถใช้อีเมลเดิมต่อได้