ตอนที่ 44. Loyverse POS | วิธีการดูยอดขายแบบ Online Realtime โดยใช้ Loyverse Dashboard