ตอนที่ 43. Loyverse POS | วิธีการเพิ่มรายการสินค้า ผ่านระบบ Back Office (ผ่านหน้าเว็บ)