ตอนที่ 42. Loyverse POS | วิธีการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า ผ่านระบบ Back Office (ผ่านหน้าเว็บ)