ตอนที่ 41. Loyverse POS | วิธีการรวมโต๊ะ การแยกจ่ายกับเพื่อนในบิลเดียวกัน การแยกบิล