ตอนที่ 40. Loyverse POS | การใส่ตัวเลือกเพิ่มเติม หวานน้อย หวานมาก ไม่เผ็ด เพิ่มช็อต