ตอนที่ 39. Loyverse POS | วิธีการขายสินค้าแบบมีตัวเลือกเพิ่มเติม ธรรมดา พิเศษ หวานน้อย หวานมาก