ตอนที่ 36. Loyverse POS | วิธีการตั้งค่าใบเสร็จ ใส่โลโก้หัวบิล ใส่โลโก้ที่หัวใบเสร็จ