ตอนที่ 35. Loyverse POS | วิธีการตั้งค่าใช้งานแบบหลายสาขา แต่ละสาขาสินค้าไม่เหมือนกัน ราคาต่างกัน