ตอนที่ 34. Loyverse POS | การแยกสาขา ใช้ Account เดียวแต่ใช้หลายเครื่อง ซึ่งสินค้าไม่เหมือนกัน