ตอนที่ 33. Loyverse POS | Low stock แจ้งเตือนสต๊อกเหลือน้อย สินค้าหมด ไม่พอขาย