ตอนที่ 31.Loyverse POS | วิธีพิมพ์บาร์โค้ด ออกจากระบบหลังบ้านได้เลย (ฟังก์ชันเสียเงิน )