ตอนที่ 30. Loyverse POS | การใช้งานกะ เปิดกะ ปิดกะ ปิดวัน ปิดยอดขายแต่ละวัน

ตอนที่ 30. Loyverse POS | การใช้งานฟังก์ชันกะ เปิดกะ-ปิดกะ ปิดวัน ปิดยอดขายแต่ละวัน