ตอนที่ 29. Loyverse POS | วิธีการเพิ่มสินค้า Favorite หรือส่วนลดในหน้าขาย สามารถจัดหน้าขายเองได้

ตอนที่ 29. Loyverse POS | วิธีการเพิ่มสินค้า Favorite หรือส่วนลดในหน้าขาย สามารถจัดหน้าขายเองได้