สมัครตัวแทนจำหน่าย

เงื่อนไขการสมัครตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบบาร์โค้ด,POS หรือคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
2. มีการจดทะเบียนดำเนินการธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาจดยกเลิกหรือเพิกถอนหรืออยู่ในสถานร้าง
หรือถูกฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมาย
3. มีความสามารถในการบริหารและพัฒนาธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเป็น ตัวแทนจำหน่าย
1. กรอกแบบฟอร์ม “ใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย” โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจ
2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามรับรองสมบูรณ์ไปยัง ฝ่ายขาย
3. วิธีการส่งตามข้อ 2 มีดังนี้
3.1 โดยตนเอง
3.2 โดยผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3.3 โดยไปรษณีย์ :  ส่งมาที่ บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด
เลขที่ 86/8 ซอยลาดพร้าว71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบ ส่วนงานสนับสนุนการขายจะแจ้งผลการสมัครทางโทรศัพท์
มายังท่านภายใน 1-3 วันทำการ (ภายหลังจากท่านนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบส่งให้ทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย พร้อมลงนามตามเงื่อนไข
1.  ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย
2.  เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป
3.  หนังสือรับรอง(อายุไม่เกิน 6 เดือน)
4.  ภพ.20  หรือทะเบียนการค้า
5.  บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ
6.  งบการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
7.  สำเนา Statement ย้อนหลัง 6เดือน
8.  แผนที่ตั้งสำนักงาน

Download เอกสารตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายของ ESS SYNTECH

หากท่านสนใจสินค้าและโปรแกรมต่างๆ หรือบริการของเรา สามารถติดต่อสอบถามหรือเยี่ยมชมและทดสอบการใช้งานสินค้าจริงและโปรแกรมต่างๆได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ ESS SYNTECH ทั่วประเทศหรือที่สาขาใกล้บ้านท่านได้ทันที

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-530-1613-4

ภาคกลาง

ร้าน Yak iT สาขาเซียร์รังสิต

เลขที่ 99 ห้อง KG031 ชั้น G อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทร  02-986-7906


ภาคใต้

ร้าน Yak iT สาขาหาดใหญ่

เลขที่ 74,76 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร   081-999-2956,  074-559-540


ร้าน Yak iT สาขาชุมพร

เลขที่ 127/2-3 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

โทร   077-511822

ภาคตะวันออก

ร้าน Yak iT สาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่ 9/2 อาคารเมเจอร์ฉะเชิงเทรา ถ.ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร 038-517332ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้าน Yak iT สาขาโคราช

เลขที่ 324 ไอทีพลาซ่า ชั้น 1 ห้อง R154 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-244128