Print

TASTY QUBE ระบบบริหารงานระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่

Written by ESS SYNTECH.

 

 

TASTY QUBE

โปรแกรมบริหารจัดการระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่

สำหรับธุรกิจทางด้านร้านอาหารที่มีสาขาจำนวนมาก

 TASTY QUBE ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

 

TastyQube

เป็นระบบจัดการที่มีต้นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากถึง 15,000 สาขาทั่วโลก
เหมาะสำหรับลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจทางด้านร้านอาหาร ที่ต้องการระบบบริหารจัดการร้านอาหาร
แต่ละสาขา เพื่อวางแผนช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการเพื่อขยายธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TASTY QUBE ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
TASTY QUBE ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
 
  ประโยชน์และจุดเด่น

  1.  Budget / Plan management
สามารถ ช่วยให้ในการผสมผสานระหว่างการการวางแผนงาน และแนวปฏิบัติในการจัดการร้านอาหาร โดยสำนักงานใหญ่สามารถวางแผนการทำงานของทั้งโครงสร้างเพื่อให้แต่ละสาขา ซึ่งสามารถวางแผนได้ละเอียดถึงการทำงานรายชั่วโมง รวมถึงการจัดการวางแผน Forecasts ได้อีกด้วย
 
  2.  Sales Target Setting
สามารถวางแผนยอดขายของแต่ละสาขาได้ โดยใช้แผนงานที่ทางสำนักงานใหญ่กำหนดมา และใช้ตัวชี้วัดที่ได้กำหนดมาในการตรวจสอบ

  3.  Material management
สามารถ กำหนดแผนการจัดการสต็อควัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้า การรับวัตถุดิบเข้า และการจ่ายวัตถุดิบออกให้กับแต่ละร้านสาขา โดยสามารถบริหารจัดการผ่านโปรแกรมได้

  4.  Attendance management
ส่วนบริหารจัดการเวลาทำงานของพนักงาน วางแผน work schedule รวมถึงการจัดเก็บแผนงานในแต่ละวันที่เกิดขึ้น


TASTY QUBE ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

 
หากสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายขาย : 02-530-1613-4 กด 5

ติดต่อฝ่ายเทคนิค : 02-530-1613-4 กด 6

Download Datasheet

Digital Signage Solution สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล