Print

Digital Signage Solution สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล

Written by ESS SYNTECH.

 

 ซอฟแวร์สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอลอัจฉริยะ

Digital Signage Solution สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล

Digital Signage Solution สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล

WebAccess / IMM

เป็น Web-based ซอฟแวร์ ที่สามารถ โชว์ภาพที่เป็น วีดีโอ, ภาพสไลด์, ตัวอักษรวิ่ง
ไปพร้อมกันบนหน้าจอ และ สามารถปรับแต่งขนาด, รูปแบบหน้าจอ, ตั้งเวลาและตารางการแสดงผล
สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอลผ่านทาง Internet ไปสู่เครื่องลูกข่ายได้สูงสุดถึง 500 เครื่อง
(ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ เครื่องแม่ข่าย และ เครือข่ายที่เชื่อมต่อ) ซึ่งเหมาะสำหรับ ภัตตาคาร,
ร้านอาหาร, ร้านค้า, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, ศูนย์การค้า เป็นต้น 

โดยผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อ เปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกับแผนทางการตลาด  
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น ซึ่งเป็นตัวช่วยในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ณ จุดขายสินค้า
ด้วยการแสดงสื่อที่ชัดเจน และตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่าย


Digital Signage Solution สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล
Digital Signage Solution สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอลDigital Signage Solution สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล

 
  ประโยชน์และจุดเด่น

       โดยจุดเด่นของซอฟแวร์ WebAccess / IMM คือทำงานแบบ Client & Server ใช้ฟังชั่น
   การงานเข้าใจง่าย รองรับไฟล์ ได้หลากหลายรูปแบบ มีระบบสำรองข้อมุลและกู้ข้อมูลกลับ

   โดยผู้ใช้สามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ได้ง่ายๆด้วยตัวเองเพียง 3 ขั้นตอน

  1.  โหลดไฟล์รูปภาพ, วีดีโอ หรือสื่อผสมอื่นๆ ลงที่เครื่องแม่ข่าย
  2. 
ปรับแต่งรูปแบบบนหน้าจอตามต้องการอย่างง่ายๆด้วยการ Drag and Drop
  3. 
ตั้งวันและเวลาที่ต้องการให้แสดงผล และกดส่งไปยังเครื่องลูกข่ายในระบบ

Digital Signage Solution สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล

 •  ควบคุมผ่านทาง Internet สามารถส่งข้อมูลไปสู่เครื่องลูกข่ายได้สูงสุดถึง 500 เครื่อง
 • สามารถแสดงสื่อได้หลายชนิดพร้อมกันในหน้าจอเดียว หรือหลายหน้าจอ เช่น วิดีโอ ,
  แอนนิเมชั่น ,รูปภาพ,ตัวอักษรวิ่ง   เป็นต้น
 • แบ่งกลุ่มเครื่องเล่นแยกอิสระ หรือแสดงผลตามกลุ่มได้
 • เครื่องลูกข่ายสามารถแสดงผลได้หลายจอพร้อมๆกัน แสดงผลแบบเหมือนกัน,
  แบบต่อเนื่อง หรือแบบแตกต่างกันได้
 • สามารถควบคุมช่วงเวลาที่จะแสดงข้อมูลและคอนเทนท์ได้โดยสั่งจากผู้ควบคุมเป็นแบบ
  ทุกนาที ทุกชั่วโมง ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ได้
 • สามารถควบคุมมอนิเตอร์ การทำงานของระบบจากส่วนกลางได้
 • สนับสนุนการทำงานแบบ Stand Alone ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายได้
 • กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานแต่ละฟังชั่นในลักษณะที่แตกต่างกันได้ 

Digital Signage Solution สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล

 
หากสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายขาย : 02-530-1613-4 กด 5

ติดต่อฝ่ายเทคนิค : 02-530-1613-4 กด 6

Digital Signage Solution สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล  Digital Signage Solution สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล