Print

ระบบจัดการศูนย์อาหาร Food Court System

Written by ESS SYNTECH.

 
เหตุผลดีๆ ที่คุณต้องเลือกใช้บริการจากเรา

1. เพื่อลดอัตราการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการดำเนินการ เช่น กระดาษคูปองและค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานอื่นๆ โดยคิดเป็นอัตราเฉลี่ยเป็นจำนวนเงินประมาณ 30,000 – 40,000 บาท/เดือน
2. เพิ่มความถูกต้อง รวดเร็วในขบวนการทางด้านการเงินและบัญชี รวมทั้งป้องกันการทุจริต
3. ตรวจสอบและวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้า เพื่อใช้ในการกำหนดเงื่อนไขร้านค้า และพัฒนาระบบธุรกิจต่อไป
4. เสริมภาพลักษณ์ให้กับร้านค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบงานศูนย์อาหาร
5. ซอฟท์แวร์มีความยืดหยุ่น ระบบมีเสถียรภาพสูง ด้วยการเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN (TCP/IP)
ตัวเครื่องทนทาน ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ
6. รองรับการขายบัตรคูปองแบบเก่า
7. เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเงินเดือนได้ เพื่อเติมเงินให้อัตโนมัติ
8. นำบัตรประจำตัวมาใช้ได้ทุกแบบ เช่น บัตรบาร์โค้ด, บัตรแม่เหล็ก, RFID

 

Download เอกสารรายละเอียดระบบ Food Court ศูนย์อาหาร  >>Click<<