โปรแกรม SOFTWARE พิมพ์บาร์โค้ด โค้ดซอฟท์ (CODESOFT)

Rate this item
(0 votes)

Description

 • ชื่อสินค้า: โปรแกรม SOFTWARE พิมพ์บาร์โค้ด โค้ดซอฟท์ (CODESOFT)
 • รายละเอียดโปรแกรม:

   

  Quick Spec

  • For Windows 7, Windows Server 2008, Vista, Server 2003, and XP
  • Simple installation process
  • Easy to use
  • Drag-and-drop label design
  • Printer support for over 2,100 thermal and thermal transfer printers, plus any Windows printer
  • Advanced RFID tag support
  • Graphic support for over 45 formats including BMP, EPS, GIF, IMG, JPEG, MAC, PCX, TIFF, WPG, and more
  • License available for Hardkey dongle (LPT to USB) or Software key (no dongle required)
  • A 1 year SMA is included with every purchase

  New Features in CODESOFT 10:

  • - Enhanced Print dialog box
   User interface integrates the Preview with most important print time settings. A form allows easy data input for labels with ‘When Printed’ data sources, and a Database tab allows easy selection of database records for printing. The preview is automatically updated when data is modified.
  • - Layers
   Header/Footer allow you to print batch separator labels at the beginning and/or end of a print job, with key print job information. Dual Side printing is now also available.
  • - Enhanced Rich Text Fields
   Fit to Frame option allows you to dynamically resize text to a specified area based on the amount of text contained in that field - a major advantage for GHS label creation.
  • - Enhanced Text Art
   Text can be set to interact in a predictable way with overlapping objects, optimizing the use of space available on a label - a major advantage for the chemical labeling industry.
  • - Port Watch
   Allows you to capture data from connected devices such as a barcode scanner, scale or printer. Port Watch supports devices connected to COM, Wedge, USB or Ethernet ports.
  • - Tools
   Click Print. Allows fast selection and printing of labels from a predefined directory. Provides a simple user interface for printing, as an alternative to the more complex designer interface.
  • - New barcode support
   ISBT128, MicroQRCode, Code One and several postal barcodes.
   A new option allows automatic update of the GS1-128 Human readable barcode according to GS1 specification.
  • - Enhanced EPS and PDF file support


  Simplicity

  - Easy to use wizards make CODESOFT 10 more instinctive than ever:
  Wizards for database connections, table lookup, formulas, bar codes, images, documents, templates and more

  • - SQL Query Builder means query can be built in a few seconds
  •       * Create database connections in 2 easy steps
  •       * Create simple or complex database queries (SQL)
  • - Label Creation wizards are more powerful than ever:
  •         *  Create labels in half the time
           *  Modify existing labels using the wizards

  Bar Code Compliance

  • - GS1 Databar and HIBC bar code wizards
  • - Label Comparison tool for previewing labels for design validation or production

  Programming

  • - Advanced Features (choose between .NET wrapper and ActiveX for custom integration)


  ท่านสามารถทดลองใช้โปรแกรมแบบ Trial Edition ได้ที่นี่  Download

   

   

  ท่านสามารถศึกษาความสามารถเบื้องต้นของโปรแกรมได้ที่นี่   Download • ราคา: Call
ESS SYNTECH

 

บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด

เลขที่86/8  ซอยลาดพร้าว71  แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310

ติดต่อคุณเอกสิทธิ์

Office. 02-5301613-4     Fax. 02-5301218    HotLine. 086-300-2789