Barcode Scanner (เครื่องอ่านบาร์โค้ด)

โปรดเลือกหมวดสินค้าย่อยตามประเภทของ Barcode Scanner

Scanner แบบ Fixed Mount
Scanner แบบ Fixed Mount (8)

Fixed-Mount  เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด

เช่น การแยกแยะชิ้นงานและกระบวนการการผลิต หรือควบคุมต่างๆ

Page 1 of 3