เลขที่บัญชี บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด


ธนาคาร : UOB
สาขา : รัชดา-ห้วยขวาง
ชื่อบัญชี : บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด
เลขที่บัญชี : 796-3-60013-9
บัญชี : กระแสรายวัน

 


ธนาคาร : กรุงเทพ
สาขา : รัชดา - ห้วยขวาง
ชื่อบัญชี : บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด
เลขที่บัญชี : 055-3-01119-8
บัญชี : กระแสรายวัน

 ธนาคาร : ทหารไทย
สาขา : โชคชัย 4
ชื่อบัญชี : บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด
เลขที่บัญชี : 036-1-05684-9
บัญชี : กระแสรายวัน

 

 

ธนาคาร : กรุงไทย
สาขา : ประดิพัทธ์ 13
ชื่อบัญชี : บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด
เลขที่บัญชี : 034-6-08897-6
บัญชี : กระแสรายวัน

 

ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด
เลขที่บัญชี : 721-1-02239-0
บัญชี : กระแสรายวัน
สาขา : โชคชัย 4

 

ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี : บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด
เลขที่บัญชี : 619-0-00106-5
บัญชี : กระแสรายวัน
สาขา : ปตท. ถนนประดิษฐ์มนูธรรม